Hướng dẫn đo áo dài

Để đặt áo dài may đo thì quý khách chỉ cần cung cấp các thông tin như sau:

  • Chiều cao
  • Cân nặng
  • Vòng ngực
  • Vòng eo trên
  • Vòng mông
  • Vòng bắp tay
  • Một ảnh chụp đời thường dáng đứng, thẳng mặt (ảnh không chỉnh sửa).

Cách đo:

1. Vòng ngực: Khi đo nên mặc áo ngực nâng (đo tại vị trí lớn nhất của ngực)

Hướng dẫn lấy số đo áo dài 06

2. Vòng eo trên: Đo vòng chỗ nhỏ nhất của eo (buông hai tay, eo trên chính là vị trí đối xứng của 2 khớp khuỷu tay)

Hướng dẫn lấy số đo áo dài 13

3. Vòng mông: Đo vòng mông chỗ lớn nhất.

Hướng dẫn lấy số đo áo dài 19

4. Vòng bắp tay: Đo vòng bắp tay, vị trí cách nách 10cm

Hướng dẫn lấy số đo áo dài 04