If you have to write down a few newspaper for ones optimum learning with faculty, basically kind “essay author and then all of your obstacles might remedied by just some of our report creating company .

Hướng dẫn bảo quản áo dài

Cách Giặt:

  • Nếu có điều kiện thì tốt nhất là giặt khô
  • Nếu giặt nước thì bắt buộc phải giặt bằng tay, sử dụng xà phòng loại ít chất tẩy rửa và pha thật loãng. Giặt nhẹ nhàng, không vò mạnh. Tuyệt đối không ngâm lâu.
  • Giặt xong thì vắt nhẹ và vắt gập lên mắc ngang của móc áo (không treo thẳng áo) để giữ áo không bị dãn.

Cách Là:

  • Chỉnh bàn là ở nhiệt độ thấp (tuyệt đối không để ở nhiệt độ cao vì dễ gây cháy vải).
  • Là nhanh và nhẹ nhàng lên áo. Không để bàn là lâu ở một vị trí.